پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

کارگاه کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

کارگاه کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی

ثبت نام و عضویت در انجمن علمی و دانشجویی گروه بیوشیمی ..

ادامه...
                                                                                                              
بارگذاری فیش پرداختی
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
     وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
       وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
     انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
     فدراسیون انجمن های بیوشیمی اروپا
      فدراسیون بین المللی شیمی بالینی